icon
خانه قبلی! :: سیب زمینی

سیب زمینی

گاهی وقتها سیب زمین هم که باشی باید پخته باشی
سیب زمینی

سیب زمینی که دوست داشت سیب سرخ شود.

ما سینه زدیم
بی صدا باریدند
از هرچه که دم زدیم
انها دیدند
ما مدعیان صف اول بودیم!!
از آخر مجلس
شهدا را چیدند...

هرچیزی قدیمیش بهتر است


مدتی قبل از این وبلاگ وبلاگ نویسی را شروع کرده بودم اما بعد از مهاجرت هیچ چیز را نتوانستم انتقال دهم جز مطالب!

حالا اگر میبینید که در اکثر مطالب قدیم نظری نیست یا تعداد بازدید کم اس همه اش زیر سر این قضیه ایست که برایتان گفتم!

خانه قبلیمان این بود:

www.yasinweb.blogfa.com

یاعلی!