icon
اطلاعیه :: سیب زمینی

سیب زمینی

گاهی وقتها سیب زمین هم که باشی باید پخته باشی
سیب زمینی

سیب زمینی که دوست داشت سیب سرخ شود.

ما سینه زدیم
بی صدا باریدند
از هرچه که دم زدیم
انها دیدند
ما مدعیان صف اول بودیم!!
از آخر مجلس
شهدا را چیدند...

هرچیزی قدیمیش بهتر است

گاهی وقتها سیب زمین هم که باشی باید پخته باشی
دنیا از دید یک سیب زمینی


سیب زمینی ها به خودی خود بد نیستند!

این روزها انسانهای مثل من که بخش اعظم تشکیل دهنده جامعه هستند به مثابه سیب زمینیند!

سیب زمینی ها این روزها تاثیر گذار ترین طبقه جامعه اند!

و به راحتی با بوجود آوردن انبوه خلق از آنها میتوان، کارها کرد!

از همین جا از سیب زمینی های که دارای غدد سبز بروی خود هستند تشکر و تقدیر میشود!

امید است همگی روزی پخته شویم!